Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку (2012 р.)

ЗМІСТ

Булеев И.П. Опыт структурирования промышленности развитых стран и возможность его использования в Украине3
Брюховецька Н.Ю., Єфименко Г.В. Забезпечення капіталізації економіки шляхом нагромадження основного капіталу30
Рассуждай Л.Н., Шестакова О.С. Перспективы развития угольной промышленности при вступлении Украины в ЕС39
Дутова Н.В. Використання ЕТП в управлінні збутом продукції металургійних підприємств52
Фролова Л.В., Тимохіна О.О. Ризики реалізації логістично-кадрових стратегій управління кадровими потоками підприємства64
Семенов Г.А., Єропутова О.О., Єлькін А.В. Оцінка ефективності структури капіталу акціонерного товариства75
Мартякова О.В., Крикуненко Д.О. Модель мотивації креативної праці персоналу наукоємних підприємств90
Алексєєв С.Б. Проблеми впровадження інформаційних технологій у процес управління стратегіч­ним потенціалом торговельного підприємства99
Бриль І.В. Забезпечення капіталізації підприємств шляхом активізації нематеріальних активів113
Ващенко Н.В. Роль персоналу у формуванні потенціалу для розвитку системи «підприємство»125
Дегтярьова В.М., Солод М.А. Актуальні проблеми розвитку і капіталізації  промисловості України139
Коритько Т.Ю. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку  регіону152
Крук О.М. Теоретичні основи економічної безпеки місцевих бюджетів161
Матюшин О.В. Кредитне забезпечення промисловості: проблеми, перспективи розвитку167
Ревва А.М. Роль нематеріальних активів у стратегії розвитку промислових  підприємств178
Черних О.В. Сутність та оцінка гудвілу як нематеріального активу підприємства195
Завгородняя О.П. Некоторые теоретические аспекты определения факторов  повышения стоимости (капитализации) предприятий204
Чорна О.А. Принципи, функції та структура інституціонального механізму
управління розвитком людського капіталу підприємств
214
Іванчук К.О. Теоретичні підходи до визначення сутності категорії «розвиток підприємства»231
Брюховецкий Я.С. Мотивация персонала в инновационном развитии  промышленных предприятий240
Кізілова А.В. Сутність та функції соціального капіталу підприємств250
Прокопенко А.Ю. Некоторые подходы к определению уровня качества жизни населения259
Рассуждай Э.Я. Структурные и институциональные изменения в угольной промышленности269
Хасанова О.В. Модель оцінки інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства283

Завантажити