Управління економікою: теорія та практика (2010 р.)

ЗМІСТ

Червова Л.Г., Назарчук М.И. Структурные изменения и качество восстановительного роста в промышленности Украины в докризисный период3
Кузьменко Л.М., Солдак М.О. Регіональні аспекти характеристики якості  інституціонального  середовища30
Павлов К.В. Институциональные условия усиления внедрения инвестиций интенсивного типа43
Микитенко В.В., Юрик Я.І. Трансформація та трансляція потенціалів системно-універсального функціонування68
Ляшенко В.И. Экономические аспекты проведения крупных  международных спортивных мероприятий97
Дубинина М.В. Институциональные рамки развития регионов144
Губина В.С. Государственное регулирование регионального развития: европейский опыт153
Денисов В.Т., Авдеева Е.С., Денисов Д.Д. К вопросу о стратегии организационного развития российских предприятий163
Ткаченко A.M., Шевчук A.M.  Організація матеріально-технічного  забезпечення виробництва як об’єкт логістичних рішень174
Беликова Е.Ю. Акционерные предприятия начала XX века: новая ступень развития181
Єлець О.П. Планування інновацій на підприємстві192
Богдан О.І., Козлов Є.Є., Гаращук О.В., Яценко Н.М.  Формування підприємницької системи внутрішньо­фірмових взаємовідносин201
Мацука В.М. Тенденції розвитку іноземних інвестиційних процесів в Україні211
Васильченко О.Р., Толстих А.С. Іміджева політика й інвестиційна привабливість старопромислових регіонів в умовах фінансової кризи221
Инякин В.Н., Шевченко В.В., Карпина Е.А. Организационно-правовые меры по предотвращению и минимизации последствий техногенных аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве232
Осадча Н.В. Порівняльний аналіз законодавства про митні режими України з Європейським Союзом та Митним союзом Росії, Білорусі, Казахстану (РБК)254
Казачковська Г.В. Економічне регулювання розвитку туризму287
Землянкін А.І., Лях І.І., Скрипник М.Ю. Проблеми забезпечення інноваційного розвитку промисловості України299
Веретенникова О.В., Крикун Н.О. Фінансове забезпечення процесу відтворення інтелектуального потенціалу країни315
Лазарева Т.С. Питання оцінки потенціалу старопромислового регіону332
Фокина И.В., Щебланова К.А. Зарубежная практика государственного субсидирования угледобычи346
Тараш Л.И. Концепция национальной системы корпоративного управления357
Саломатина Л.Н., Байдак А.В. Создание кластера в АР Крым «Инновационное развитие объектов рекреационной сферы»369

Завантажити