Управління економікою: теорія та практика (2013 р.)

ЗМІСТ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ

Котов Е.В., Ляшенко В.І. Оценка стратегических перспектив социально-экономической модернизации города Мариуполя3
Авдеева Е.С. Влияние глобального макрофактора на формирование стратегических приоритетов странового уровня30
Павлов К.В. Ефективні рішення соціально-економічних і екологічних проблем  водоспоживання у великому місті38
Гайдатов А.В. Информационные основы синтеза системы управления целеполаганием на промышленных предприятиях49
Кузьменко Р.В. Формування структурних перетворень у процесах промислового зростання економіки Укра­їни59
Лепа В.В., Грязєва М.С. Проблеми модернізації системи управління якістю на промислових підприємствах86
Підоричева І.Ю. Чинна система управління інноваційним розвитком в Україні: проблеми та напрями удосконалення92
Солдак М.А. Підходи до оцінки інституційного потенціалу регіонів України115
Толмачова Г.Ф., Квілінський О.С. Мале підприємництво України в умовах кризи: аналіз розвитку і проблем131
Колєснікова Г.В. Інституційне забезпечення розвитку фінансово-інвестиційної  інфраструктури промислового регіону149
Левшова Ю.О. Формування виробничих структур у паливно-енергетичній галузі171
Майер И.Н. Проблемы развития внешнеэкономической деятельности  машиностроительной отрасли Украины179
Тульку Я.И. Биржевые механизмы коммерциализации инноваций в условиях неэффективной системы защиты прав интеллектуальной собственности189

 

СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Новікова О.Ф. Формування та використання соціального потенціалу сталого розвитку: концептуальні підходи209
Родченко В.Б. Регіональна соціальна політика підвищення рівня та якості життя населення України235
Борисенко Т.М. Проблеми забезпечення гідного рівня життя населення регіонів України245
Горященко Ю.Г. Стратегія подолання регіональної диференціації добробуту населення України261
Котова Н.І. Вплив корпоративної культури на мотивацію ефективної діяльності працівників підприємств270
Ільїч Л.М. Теоретичні аспекти дослідження структурних трансформацій ринку праці281
Следь О.М. Особливості формування та функціонування неформального сектору ринку праці в Україні293
Вишневський О.С. Структурні характеристики соціалізації економіки України:  визначення та динаміка змін305
Касперович О.Ю. Активізація соціальних чинників забезпечення сталого розвитку регіону: духовно-культурний аспект324
Лимарь В.В. Инновационные стратегии старопромышленных регионов Европы: стратегия разумной специализации334
Семикіна М.В. Феномен корпоративної культури в системі соціальних важелів якісного розвитку трудового потенціалу343

Завантажити