Управління економікою: теорія та практика (2014 р.)

ЗМІСТ

Антонюк В.П.,  Ляшенко В.І., Новікова О.Ф., Котов Є.В., Чумаченко М.М. Програма створення та збереження робочих місць у Донецькій та Луганській областях на період до 2017 року та наукова експертиза її проекту3
Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В. Управління ризиками інвестиційно-інноваційної  діяльності  на  вугледобувних підприємствах26
Кузьменко Л.М., Солдак М.О., Дубініна М.В. Промисловість сходу України: сучасні виклики та потенційні напрями розвитку40
Столяров В.Ф.,  Воронкова Т.Е. Трансфер технологій: становлення та розвиток як економічної категорії57
Амоша Е.А. Проблемы регулирования социальных расходов в зарубежных странах74
Гріневська С.М. Інституційне забезпечення самостійного розвитку регіону при децентралізації управління80
Жилінська Л.О., Розумчук О.О. Теоретичні аспекти щодо управління розвитком  підприємства94
Моисеев Г.В., Моисеев В.Г., Фиалка Л.В. Вопросы институционального обеспечения реализации механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) для ускорения социально-экономического развития конкретного региона107
Толмачова Г.Ф., Якубяк О.В. Тенденції розвитку малого підприємництва у сучасних економічних умовах України121
Шинкарюк О.В., Кушлак О.І. Оцінки міжнародного досвіду формування та використання міжбюджетних трансфертів (у контексті побудови системи державного управління регіональним людським розвитком)141
Ліньков М.О. Механізми державного регулювання проектів транскордонного співробітництва156
Надич А.Б. Системы локального обмена услугами и товарами как инструмент снижения уровня безработицы в районах концентрации временно перемещенных лиц167
Сердюк О.С. Методичний підхід до оцінки державних вугледобувних підприємств з точки зору доцільності їх експлуатації180
Шульга Г.В. Особливості теоретичних підходів до дослідження інноваційної інфраструктури199

 

Завантажити