Управління економікою: теорія та практика (2015 р.)

ЗМІСТ

Антонюк В.П. Інтелектуальний капітал України: проблеми його формування та нагромадження3
Драчук Ю.З., Кочешкова I.М., Трушкіна Н.В. Тенденції та закономірності інвестування інноваційного розвитку вітчизняної добувної промисловості14
Іванов С.В., Перебийніс В.І., Котов Є.В., Федiрець О.В. Розвиток національної економіки на засадах неоіндустріальної модернізації31
Кузьменко Л.М., Солдак М.О. Децентралізація управління як фактор забезпечення модернізації промисловості України42
Ляшенко В.І., Толмачова Г.Ф. Світові тенденції реформування державного регулювання малого і середнього підприємництва52
Миценко І.М. Формування інноваційного механізму в умовах асиметричності глобального розвитку80
Павлов К.В. Инновационная экология как научно-методологическая основа модернизации экологической системы интенсивного типа100
Столяров В.Ф., Артеменко Д.М. Удосконалення методики визначення ринкової вартості комерційного банку на основі дохідного підходу129
Берсуцька С.Я., Каменська О.О. Методичний підхід до складання стратегічних бюджетів промислового підприємства144
Ильин С.Ю. Современные тенденции развития управленческой деятельности организаций150
Прокопенко Р.В. Анализ перспектив отраслей украинской экономики при выходе из кризиса156
Турлакова С.С. Рефлексивные модели поведения агентов управления в процессе проявления стадности на предприятии165
Головач А.А. Модернизация машиностроительных предприятий в соответствии с требованиями мировых рынков174
Ляшенко А.Ю. Характеристика «точек развития» в промышленности регионов Юго-Востока Украины180
Ніколаєнко А.І. Вплив глобалізації на ефективність регулювання інноваційної моделі розвитку208
Петрова І.П. Перспективи застосування державно-приватного партнерства як каталізатора економічного зростання221
Сташкевич І.І. Теоретичні аспекти опору персоналу організаційним змінам на підприємстві243
Фроліна К.Л. Наукові засади державного регулювання інвестиційної діяльності в будівельній сфері України257
Кучерова Г.Ю. Закордонний досвід стратегічного розвитку податкової свідомості громадян європейської спільноти271

 

Завантажити