Управління економікою: теорія та практика (2016 р.)

ЗМІСТ

Антонюк В.П. Соціальна політика у сфері оплати праці: проблеми та шляхи забезпечення її гідного рівня (на прикладі промисловості)3
Дейч М.Є., Шастун А.Д. Цінність праці та працівника в ідеології розвитку трудової сфери24
Павлов К.В., Степчук М.А., Пинкус Т.М. Направления развития медицинской помощи населению в условиях модернизации здравоохранения (на примере Белгородской области)41
Харазишвили Ю.М., Якубовский Н.Н., Ляшенко В.И., Иванов С.В., Котов Е.В., Ляшенко А.Ю. Стратегия «новой разумной индустриализации» городов промышленных регионов Украины62
Хобта В.М., Кладченко І.С. Динаміка процесів економічного розвитку України96
Берсуцька С.Я., Каменська О.О. Особливості розвитку трудової мотивації персоналу промислового підприємства відповідно до стратегії110
Болотіна Є.В., Волошина О.О., Шубна О.В. Інноваційні підходи до управління персоналом машинобудівних підприємств119
Добыкина Е.К. Интеллектуальный потенциал как приоритетный аспект стратегического развития компании128
Єфременко В.В., Гордієнко В.В. Проблеми соціально-економічного розвитку територій Донецької області139
Жуков С.А. Ефективність маркетингової діяльності на підприємстві: етапи моделювання та послідовність математично-розрахункового апарату149
Кримова М.О. Модернізація державної соціальної політики у сфері забезпечення збалансованого розвитку ринку праці156
Мельников А.Ю., Соломко Ю.А. Использование метода дерева отказов для расчета показателей надежности персонального компьютера166
Михайличенко Н.М., Полянська Д.А. Досягнення балансу ліквідності та рентабельності – головне завдання фінансового контролінгу173
Островецький В.І. Державні фінанси України в умовах децентралізації: податкові надходження182
Попова Г.Ю. Управління ступенем ліквідності інвестиційних проектів на різних етапах їх реалізації191
Венжега Р. В. Атрибути економічних моделей індустріалізації та неоіндустріалізації199
Ковчуга Л.І. Проблеми активізації інноваційних процесів на промислових підприємствах України212
Латишева О.В. Аналіз рівня сталого розвитку України у глобальному вимірі221
Мельник Г.В. Погляд на процес управління витратами підприємства з позицій еволюції концепції маркетингу234
Трушкіна Н. В. Стратегічні напрями вдосконалення організації збутової діяльності вугледобувних підприємств242
Шевченко А. І. Визначення рівня економічної безпеки України в галузі  залізничного транспорту: екологічний та соціальний аспект265

Завантажити