Управління економікою: теорія та практика (2017 р.)

ЗМІСТ

Ляшенко В.І., Прокопенко Р.В., Якубовський М.М.
Обґрунтування напрямів розвитку промислових регіонів
України з метою структурно-технологічної модернізації …………………………… 3
Макогон Ю.В. Инновации на промышленных предприятиях
в сфере энергетики ………………………………………………………………………………………….. 27
Харазішвілі Ю.М. Стратегічні орієнтири конкурентоспроможної
освіти України ………………………………………………………………………………………………….. 39
Грішнова О.А. Освіта в сучасному світі: зміна концепції
відповідно до вимог новітнього ринку праці ………………………………………………. 52
Грахов В.П., Мохначев С.А., Тарануха Н.Л., Пушкарев В.О.
Девелопмент как основной фактор развития
рынка жилой недвижимости …………………………………………………………………………. 65
Єфременко В.В., Точонов І.В. Економічні аспекти матеріальнотехнічного
забезпечення будівельного підприємства ………………………………… 75
Жуков С.А. Синергетичний ефект об’єднання збалансованої
системи показників і бюджетування в єдиний інструмент
управління стратегією підприємства …………………………………………………………… 84
Івченкова О.Ю., Літвиненко Ю.Д. Математичні моделі
оптимізації фінансування інвестиційної діяльності підприємств ……………. 92
Островецький В.І. Бюджетно-податкова політика України
в умовах децентралізації: доходи місцевих бюджетів ……………………………… 108
Подлужна Н.О. Досягнення економічного прогресу в Україні
та її регіонах на основі диверсифікації форм економіки знань
і прояву ефекту меліоризму …………………………………………………………………………. 121
Турлакова С.С. Инструменты рефлексивного управления
стадным поведением агентов на предприятиях……………………………………….. 133
Держевецька М.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення
як складова інтелектуального капіталу підприємства …………………………….. 150
Сиволап Л.А. Особливості стратегічного управління
промисловими підприємствами ………………………………………………………………….. 156
Березюк К.М. Еволюція концепції корпоративної соціальної
відповідальності в контексті зміни пріоритетів ведення бізнесу . ………….. 166
Ковчуга Л.І. Інновації в системі життєвого циклу підприємства………………. 176
Куриляк М. Ю. Європейський Союз у системі факторів регіоналізації ….. 186
Латишева О.В. Аналіз впливу екологічного чинника на рівень
стійкості розвитку основних галузей національної економіки України … 204
Трушкіна Н.В. Науково-методичні засади організації збутової
діяльності вугледобувного підприємства ……………………………………………………. 213
Шумило Я.Н. Выявление ключевых рефлексивных составляющих
процесса принятия решений потребителями при проявлении
стадного поведения на рынках сбыта продукции ………………………………………. 232

ЗАВАНТАЖИТИ