Методичні рекомендації до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Методичні рекомендації до розроблення та оформлення робочої програми навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (електронне видання) / укладачі: Ю. С. Залознова, О. А. Богуцька, С. С. Турлакова; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2023. 22 с.
«Методичні рекомендації до розроблення та оформлення
робочої програми навчальної дисципліни для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії» розроблено з метою формування єдиного підходу до створення робочих програм навчальних дисциплін підготовки здобувачів третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Економіка» в Інституті економіки промисловості НАН України.
Зміст методичних рекомендацій орієнтований на специфіку підготовки докторів філософії галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».
Для керівників закладів вищої освіти та наукових установ, науково-педагогічних працівників.

Завантажити