Оцінка ефективності діяльності інституту за період 2014–2018 рр.

Оцінка ефективності діяльності інституту за період 2014–2018 рр.

На виконання розпорядження Президії Національної академії наук України від 13.11.2018 р. №633 «Про оцінювання діяльності наукових установ НАН України у 2019 році» 13 лютого відбувся візит експертної комісії до Інституту економіки промисловості НАН України

Метою роботи експертної комісії було отримання об’єктивної оцінки ефективності діяльності інституту за період 2014–2018 рр. з урахуванням наявних умов кадрового, інформаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення; організація стимулювання науково-дослідної та інноваційної діяльності; прийняття обґрунтованих управлінських, організаційних та фінансових рішень; наближення до європейської практики оцінювання ефективності діяльності наукових установ.

Оцінювання проведено за критеріями у відповідності з вимогами Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ НАН України, що затверджена постановою Президії НАН України від 15.03.2017р. №75 (зі змінами та доповненнями від 11.07.2018р. № 241).