16 травня з нагоди Дня науки в Інституті економіки промисловості відбулася урочиста Вчена рада

16 травня з нагоди Дня науки в Інституті економіки промисловості відбулася урочиста Вчена рада

На Вченій раді було презентовано монографію Харазішвілі Ю. М. з робочою назвою «Сталий розвиток з позицій безпеки та тіньова складова економіки України».
Автор ознайомив членів ради та гостей зі стислим змістом монографії, що написана на основі аналізу та узагальнення теоретичних підходів. Також він запропонував сучасну концепцію сталого розвитку з позицій безпеки, яка представляє собою управлінську конструкцію, що містить системне уявлення шляхів переходу від поточного положення об’єкта управління до бажаного. Червоною ниткою в монографії проходить вимога дотримання меж безпечного існування динамічних економічних систем, що пов’язує проблему сталого розвитку з проблемою безпеки. Головним завданням є порівняння стану складових розвитку з їх пороговими значеннями, що переводить поняття розвиток в поняття безпека. Було продемонстровано, що неврахування тіньових індикаторів в складових сталого розвитку неадекватно реальній економіці, тому визначення динаміки тіньових індикаторів та, відповідно, розробка методу оцінювання тіньової економічної діяльності набуває самостійного значення поряд зі сталим розвитком. Доведено порушення загальності макроекономічної тотожності визначення ВВП за методом кінцевого використання на регіональному рівні та на основі цього запропоновано метод визначення тіньового чистого експорту через порушення на митниці та міжрегіональному русі товарів і послуг. 
Рецензентами монографії виступили акад. НАНУ, д.е.н. Хвесик М.А., д.е.н. Варналій З.С., д.е.н. Ковальчук Т.Т., д.е.н. Новікова О.Ф. та к.т.н. Череватський Д.Ю

Зміст монографії  * Презентація монографії

Також відбулося нагородження грамотами науковців інституту з нагоди Дня науки, яки сумлінною працею досягли значних успіхів, внесли вагомий внесок у розвиток економічної науки та пропаганду наукових досліджень, завзято укріплювали імідж інституту.
Також була можливість ознайомитись з книжково-інформаційною виставкою «Праці науковців інституту в виданнях 2015-2018 років».