16 грудня 2021 р. відбулося засідання вченої ради інституту

16 грудня 2021 р. відбулося засідання вченої ради інституту

16 грудня 2021 р. відбулося засідання вченої ради інституту

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Наукова доповідь «Якою буде система оподаткування прибутку підприємств в Україні до 2035 року? Передбачення методом Дельфі»
Доповідає к.е.н. Вієцька О.В.
Рецензенти к.е.н. Лях О.В.
к.е.н. Гаркушенко О.М.

Анотація

Презентація

2. Висунення кандидатури на присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника
Доповідає к.е.н. Солдак М.О.

3. Затвердження теми дисертаційної роботи докторанта інституту
Доповідає к.е.н. Сердюк О.С.

4. Різне.