16 травня 2019 р. відбулося засідання вченої ради інституту

16 травня 2019 р. відбулося засідання вченої ради інституту

16 травня 2019 р. відбулося засідання вченої ради інституту

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Участь інституту у заходах на 2019-2023 рр. з реалізації Концепції розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 рр.
Доповідають акад. НАН України Амоша О.І.
к.е.н. Солдак М.О.
2. Про стан підготовки докторів та кандидатів наук
Доповідають завідуючі відділами

3. Різне

Початок роботи вченої ради о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Марії Капніст (Желябова), 2, зала засідань.

інформація до першого питання порядку денного засідання вченої ради інституту:

Про хід реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 рр. та затвердження плану заходів з її виконання на період 2019–2023 рр.

Постанова (Президія НАН України) № 114 від 10.04.2019

http://www.nas.gov.ua/legaltexts/Pages/regulation.aspx?ffn1=ActID&fft1=Eq&ffv1=P-190410-114

Особливо звернути увагу на пп. 4.2., 4.5., 4.6., 4.7., 10.3., 11.4., 12.9 Плану заходів