17 грудня 2020 р. відбулося засідання вченої ради інституту

17 грудня 2020 р. відбулося засідання вченої ради інституту

17 грудня 2020 р. відбулося засідання вченої ради інституту.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Заключний звіт за науковим проектом (конкурсна тематика НАН України) «Вплив цифровізації на забезпечення сталого розвитку в умовах глобальної нестабільності»
    Доповідає к.е.н. Гаркушенко О.М.
    Рецензенти чл.-кор. НАНУ Залознова Ю.С.
    к.е.н. Охтень О.О.
    к.е.н. Землянкін А.І.

Анотований звіт  Наукова новизна  Презентація  Проєкт Постанови

2. Заключний звіт за програмно-цільовою та конкурсною тематикою НАН України «Концепція інституційного забезпечення формування інноваційної екосистеми в економічних районах (на прикладі Придніпровського економічного району)»
Доповідає д.е.н. Ляшенко В.І.  Реферат  Проєкт постанови 
Рецензенти д.е.н. проф. Новікова О.Ф.
к.т.н. Череватський Д.Ю.
к.е.н. Сердюк О.С.

3. Заключний звіт за програмно-цільовою та конкурсною тематикою НАН України «Інтерналізація негативних зовнішніх ефектів старопромислових моделей виробництва»
Доповідає к.е.н. Сердюк О.С.   Реферат  Проєкт постанови
Рецензенти чл.-кор НАНУ Залознова Ю.С.
д.е.н., проф. Ляшенко В.І.
д.е.н., проф. Антонюк В.П.

4. Затвердження тем дисертаційних робіт докторантів інституту
Доповідають к.н. держ. упр.Бородіна О.А.
к.е.н. Швець Н.В.

5. Різне