19 червня 2019 р відбулося засідання вченої ради інституту

19 червня 2019 р відбулося засідання вченої ради інституту

19 червня 2019 р відбулося засідання вченої ради інституту

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Колективна монографія за темою «Смарт-промисловість в Україні: напрями становлення, проблеми і рішення»

Доповідає акад. НАН України Вишневський В.П.  Зміст монографії

Рецензенти:

 • чл.-кор. НАН України Залознова Ю.С.
 • д.е.н. Ляшенко В.І.
 • к.т.н. Череватський Д.Ю.
 1. Заключний звіт за темою НДР «Напрями становлення ʺсмартʺ промисловості в Україні»

Доповідає акад. НАН України Вишневський В.П.   Реферат  Презентація

Рецензенти:

 • чл.-кор. НАН України Залознова Ю.С.
 • д.е.н. Ляшенко В.І.
 • к.т.н. Череватський Д.Ю.
 1. Науково-аналітична доповідь «Розвиток металургійної смарт-промисловості в Україні: передумови, проблеми, напрями»

Доповідає  к.е.н. Нікіфорова В.А. Анотація Презентація

Рецензенти:               

 • к.е.н. Заніздра М.Ю.
 • к.е.н. Землянкін А.І.
 1. Різне