Захист дисертації Григорак Марією Юріївною

21 червня відбулося засідання вченої ради інституту

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обґрунтування дослідження за НДР «Формування та розвиток людського капіталу підприємств в умовах цифровізації та посилення штучного інтелекту»

Доповідає        д.е.н. Наталя БРЮХОВЕЦЬКА

Рецензенти     академік НАН України Олександр АМОША

                           д.е.н. Вячеслав ЛЯШЕНКО

                          к.е.н. Анатолій ЗЕМЛЯНКІН

Реферат

  1. Розгляд питання доцільності встановлення дистанційного режиму роботи для окремих співробітників інституту