21 липня 2022 р. в Інституті відбувся науково-практичний семінар

21 липня 2022 р. в Інституті відбувся науково-практичний семінар

21 липня 2022 р. в Інституті економіки промисловості НАН України відбувся науково-практичний семінар, на якому було заслухано доповідь докторантки інституту к.е.н. Н.В Швець (науковий консультант д.е.н. Г.З. Шевцова)   за темою «Смарт-спеціалізація регіонів: типологія смарт-пріоритетів». Ця тематика розробляється в межах виконання науко-дослідної роботи Інституту «Стратегічні напрями смарт-спеціалізації промислових регіонів України» (підтема «а»: «Особливості методології стратегування смарт-спеціалізації промислових регіонів»), яка виконується командою висококваліфікованих дослідників, серед яких д.е.н. В.І. Ляшенко, д.е.н. І.Ю. Підоричева, д.е.н. Ю.М. Харазішвілі, д.е.н. Г.З. Шевцова,  д.е.н. О.С. Вишневський.

Учасники семінару досягли консенсусу відносно того, що стратегування за логікою смарт-спеціалізації відповідає не лише кращим європейським практикам, а також в повній мірі узгоджується з національною політикою децентралізації. При цьому ключовим проблемним питанням залишається визначення смарт-пріоритетів при розробці регіональних стратегій розвитку з урахуванням «процесу підприємницького відкриття», що потребує подальших досліджень. Викладені в доповіді наукові положення та викликана ними тривала дискусія продемонстрували достатньо високий потенціал докторантки для одержання в подальшому нових науково обґрунтованих результатів, які мають практичну та теоретичну цінність в рамках підготовки нею кваліфікаційної наукової праці.

Нагадуємо, що з 1 серпня до 10 вересня триває набір до аспірантури Інституту економіки промисловості НАН України. Вступні іспити проводяться з 15 вересня до 10 жовтня. З умовами вступу до аспірантури можна ознайомитися за посиланням.

Коментарі