23 грудня 2020 р. відбулося засідання вченої ради інституту

23 грудня 2020 р. відбулося засідання вченої ради інституту

23 грудня 2020 р. відбулося засідання вченої ради інституту

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Запит на відкриття НДР за відомчою тематикою «Стратегічні напрями розвитку промислових регіонів на засадах смарт-спеціалізації»
  2. Доповідає д.е.н., проф. Ляшенко В.І.    Анотація  Презентація Проєкт постанови
    Рецензенти чл.-кор. НАН України Залознова Ю.С.
    д.е.н., проф. Булєєв І.П.
    д.е.н. Хандій О.О.

2. Запит на відкриття НДР за відомчою тематикою «Трансформація промислових підприємств в умовах цифровізації економіки»

Доповідає д.е.н., проф. Брюховецька Н.Ю.      Анотація  Проєкт постанови
Рецензенти чл.-кор. НАН України Залознова Ю.С.
д.е.н., проф. Ляшенко В.І.
к.е.н. Землянкін А.І.

3 Інформація про роботу структурних підрозділів інституту
Доповідають керівники підрозділів

4. Звіт про наукову діяльність інституту у 2020 році
Доповідає к.е.н. Солдак М.О.

5. Різне