23 грудня 2021 р. відбулося засідання вченої ради інституту

23 грудня 2021 р. відбулося засідання вченої ради інституту

23 грудня 2021 р. відбулося засідання вченої ради інституту

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Монографія «Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки»
Доповідає д.е.н. Новікова О.Ф. 
Рецензенти д.е.н. Антонюк В.П.
д.е.н. Близнюк В.В.
д.е.н. Колот А.М.

Зміст монографії

2. Заключний звіт за НДР «Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки»
Доповідає д.е.н. Новікова О.Ф. 
Рецензенти д.е.н. Антонюк В.П.
д.е.н. Драчук Ю.З.
к.е.н. Богуцька О.А.

Звіт

3. Заключний звіт за НДР «Становлення нової якості трудового життя під впливом цифрових трансформацій»
Доповідає д.е.н. Новікова О.Ф. 
Рецензенти д.е.н. Антонюк В.П.
д.е.н. Череватський Д.Ю.
д.е.н. Остафійчук Я.В. 

Звіт

4. Заключний звіт за НДР «Стратегічні напрями інтеграції України до науково-освітнього та інноваційного просторів ЄС: науково-інституційний супровід»
Доповідає д.е.н. Ляшенко В.І. 
Рецензенти д.е.н. Хандій О.О.
к.е.н. Богуцька О.А.
к.е.н. Сердюк О.С.

Звіт

5. Звіт про діяльність Ради молодих учених інституту 2021 році
Доповідає к.е.н. Петрова І.П.
6. Звіт про наукову діяльність інституту у 2021 році
Доповідає к.е.н. Солдак М.О.

Початок роботи вченої ради о 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Марії Капніст, 2, зала засідань.