25 березня 2024 р. відбувся Круглий стіл  «Робоча сила в Україні: поточний стан, проблеми, перспективи»

25 березня 2024 р. відбувся Круглий стіл «Робоча сила в Україні: поточний стан, проблеми, перспективи»

25 березня 2024 р. співробітники ІЕП НАН України взяли участь у  роботі  Круглого столу  «РОБОЧА СИЛА В УКРАЇНІ: ПОТОЧНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», що проводився   в рамках проєкту: «Візія-2033: Збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя»

Захід відбувся в  Інституті демографії та проблем якості життя НАН України.

В обговоренні взяла активну участь заст. директора Інституту економіки промисловості НАНУ д.е.н., проф. О.Ф.Новікова, яка акцентувала увагу на  проблемах  забезпечення робочою силою у вітчизняній промисловості, в оборонній галузі. Також  до  роботи  Круглого столу залучилися   співробітники Інституту – д.е.н., проф. В.П.Антонюк, д.е.н., проф.  Я.В. Остафійчук,  к.е.н. І.М. Новак, д.е.н., проф. Н.А. Азьмук, к.соц.н., доц.  О.В. Панькова, м.н.с. О.Ю. Касперович.

В межах проекту «Візія-2033: збереження та розвиток трудових ресурсів України в найближче десятиріччя» планується актуалізувати міграційну політику України з урахуванням міжнародного досвіду, наукових та експертних висновків, думки територіальних громад та громадськості. За словами Президента Всеукраїнської Асоціації Компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, вже зараз потрібно дбати про повернення українців з-за кордону, скорочення обсягів трудової міграції у повоєнний період та залучення трудових мігрантів з інших країн до роботи в Україні.