26 жовтня 2023 р. відбулося засідання вченої ради інституту

26 жовтня 2023 р. відбулося засідання вченої ради інституту

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Розгляд проєкту Концепції організації інклюзивного навчання здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами в Інституті економіки промисловості Національної академії наук України
  2. Затвердження теми дисертаційної роботи докторанта інституту

                  Доповідає       к.е.н. Чеботарьов Є.В.