Захист дисертації Григорак Марією Юріївною

27 вересня 2021 р. відбулося засідання вченої ради інституту

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Колективна монографія «Формування інституційного середовища модернізації економіки старопромислових регіонів»
Доповідає д.е.н. Ляшенко В.І.
Рецензенти д.е.н. Булєєв І.П.
д.е.н. Хандій О.О.

2. Заключний звіт за темою НДР «Формування інституційного середовища модернізації економіки старопромислових регіонів»
Доповідає д.е.н. Ляшенко В.І.
Приймальна комісія д.е.н. Булєєв І.П.
д.е.н. Хандій О.О.
к.е.н. Сердюк О.С.

Звіт завантажити

Реферат завантажити

3. Різне.
Доповідає акад. НАНУ Амоша О.І.