30 травня 2024 р. відбулося засідання вченої ради інституту

30 травня 2024 р. відбулося засідання вченої ради інституту

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Висунення кандидатури д.е.н., доц. Турлакової С.С. на звання професора

Доповідає            к.е.н. Солдак М.О.

  1. Колективна монографія за результатами виконання НДР за темою «Трансформація управління промислових підприємств в умовах цифровізації економіки»

Доповідає           д.е.н. Брюховецька Н.Ю.

Рецензенти        д.е.н. Шевцова Г.З.

д.е.н. Череватский Д.Ю.

  1. Заключний звіт про виконання НДР за темою «Трансформація управління промислових підприємств в умовах цифровізації економіки»

Доповідає           д.е.н. Брюховецька Н.Ю.

Рецензенти        д.е.н. Шевцова Г.З.

д.е.н. Череватский Д.Ю.

к.е.н. Дасів А.Ф.

  1. Колективна монографія «Формування стійкого соціально-трудового розвитку в умовах воєнного стану та цифрових трансформацій»

Доповідає           д.е.н. Новікова О.Ф.

Рецензенти        д.е.н. Антонюк В.П.

д.е.н. Ляшенко В.І.

  1. Заключний звіт про виконання НДР за темою «Формування збалансованого соціально-трудового розвитку в умовах цифрових трансформацій»

Доповідає           д.е.н. Новікова О.Ф.

Рецензенти        д.е.н. Антонюк В.П.

д.е.н. Ляшенко В.І.

к.е.н. Чорна О.А.

  1. Внесення змін до освітньо-наукової програми за спеціальністю 051 Економіка

Доповідає           к.е.н. Богуцька О.А.