5 липня 2019 р. відбулось засідання вченої ради інституту

5 липня 2019 р. відбулось засідання вченої ради інституту

5 липня 2019 р. відбулось засідання вченої ради інституту

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Колективна монографія за темою «Соціальні і трудові чинники сталого економічного зростання: можливості та механізми активізації »

Доповідає: д.е.н. Новікова О.Ф.

Рецензенти: д.е.н. Булєєв І.П., д.е.н. Ляшенко В.І., д.е.н. Колот А.М.

 Зміст монографії

  1. Заключний звіт за темою НДР «Активізація соціального та трудового потенціалу сталого розвитку як чинників економічного зростання»

Доповідає: д.е.н. Новікова О.Ф.

Рецензенти: д.е.н. Булєєв І.П., д.е.н. Ляшенко В.І., к.е.н. Землянкін А.І.

Реферат   Презентація

  1. Монографія «Людський капітал в системі чинників сталого економічного зростання: проблеми його нагромадження та використання в Україні»

Доповідає: д.е.н. Антонюк В.П.

Рецензенти: д.е.н. Грішнова О.А., к.е.н. Підоричева І.Ю.

Зміст монографії

  1. Монографія «Трансформація зайнятості при переході до цифрової економіки: нові виклики»

Доповідає: к.е.н. Азьмук Н.А.

Рецензенти: д.е.н. Антонюк В.П., д.е.н. Ляшенко В.І.

 Зміст монографії

  1. Різне

Початок роботи вченої ради о 13.30 за адресою: м. Київ, вул. Марії Капніст (Желябова), 2, зала засідань.