Бізнес-форум «Краматорськ Інвест 2018»

Бізнес-форум «Краматорськ Інвест 2018»

21-23 вересня 2018 р. у м. Краматорськ (Донецька обл.) відбувся Бізнес-форум «Краматорськ Інвест 2018» (Business Forum).
Бізнес-форум «Краматорськ Інвест 2018»Форум організовано з метою:
1) демонстрації відкритості та інвестиційної привабливість регіону, інфраструктурного розвитку міста, регіону;
2) обміну кращими практиками місцевого самоврядування та досвідом місцевого розвитку;
3) визначення механізмів взаємодії держави, населення, бізнесу і громадськості;
4) координації зусиль органів місцевих рад, промислового сектору і бізнесу для організації сприятливого середовища для соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом вдосконалення загального управління і залучення громадських ініціатив.
Аудиторія форуму – посадові особи органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, представники великого та середнього бізнесу, міські голови, мешканці міст та регіону.
В роботі форуму прийняли участь співробітники Інституту економіки промисловості НАН України: керівник відділення проблем соціальної економіки та регіональної політики, д.е.н., проф. В.І. Ляшенко та старший науковий співробітник відділу економічних проблем розвитку промислового виробництва, к.е.н. А.В. Кучеров.