Екологічні податки в контексті викликів сучасності

Екологічні податки в контексті викликів сучасності

29 травня 2023 р. на засіданні відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу під головуванням чл.-кор. НАН України Ю.С. Залознової було заслухано інформацію щодо змісту науково-доповідної записки «Екологічні податки в контексті викликів сучасності» (автор: к.е.н., с.н.с. Гаркушенко О.М.). В ній представлено результати аналізу ефективності екологічних податків як інструменту зниження рівня забруднення довкілля в умовах відновлення економік країн світу після пандемії COVID на тлі проблем з постачанням енергетичних ресурсів, а також запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності екологічних податків в Україні в цих умовах. 

Науково-доповідну записку надіслано для ознайомлення та використання в подальшій роботі до Міністерства фінансів України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Донецького наукового центру НАН України і МОН України.

Більш детально ознайомитися з основними положеннями науково-доповідної записки можливо буде у №3/2023 журналу «Економіка промисловості».