Формування кластерної політики у рамках стратегії просторового розвитку територій України

Формування кластерної політики у рамках стратегії просторового розвитку територій України

13 жовтня 2022 року в Інституті економіки промисловості НАН України відбувся черговий міждисциплінарний науково-методичний семінар, на якому було заслухано й обговорено доповідь аспіранта Віктора Уткіна на тему «Формування кластерної політики у рамках стратегії просторового розвитку територій України» (науковий керівник: доктор економічних наук, професор Лазаренко Д.О.).

Дане дослідження проведено у рамках виконання підтеми «Кластерна складова сталого розвитку економічних районів України в контексті реалізації стратегій смарт-спеціалізації» науково-дослідної роботи Інституту економіки промисловості НАН України «Стратегічні напрями смарт-спеціалізації промислових регіонів України» (номер держреєстрації 0121U114107, 01 жовтня 2021 р. – 30 вересня 2024 р.), яка виконується під керівництвом доктора економічних наук, професора Ляшенка В.І. та доктора економічних наук Підоричевої І.Ю.

Доповідачем було розкрито суть поняття «кластерна політика» у системі національної економіки, що дозволило визначити роль і значення кластерних ініціатив як передумови створення промислових кластерних систем.

Доповідач зосередив особливу увагу на виявленні певних передумов для ініціації створення кластеру, а також формальних чинників, що визначають мотив і першопричину створення кластерів. У доповіді окреслено функціональні ознаки учасників кластеру та їх місце в організаційних  моделях, а також запропоновано можливі типи організаційної структури кластерної політики.

Участь в роботі семінару взяли понад 25 науковців.