ІІ Форум громадської підтримки проєвропейських правових реформ

Формування підприємствами конкурентних переваг на основі цифрових інновацій: зарубіжний досвід

10 листопада 2022 року в Інституті економіки промисловості НАН України відбувся плановий міждисциплінарний науково-методичний семінар з доповіддю аспіранта Литвинського Романа (науковий керівник д.е.н. Г.З. Шевцова) на тему “Формування підприємствами конкурентних переваг на основі цифрових інновацій: зарубіжний досвід”.

Доповідачем було досліджено досвід європейських країн у сфері впровадження цифрових інновацій. Проаналізовано статистичні дані по Європі в цілому, а також окремо по Німеччині і Фінляндії. Виявлено найбільш трендові напрямки цифрових інновацій та розповсюдженість їх впровадження на підприємствах Німеччини. Визначено приклади і можливості впровадження цифрових інновацій МСП Німеччини і Фінляндії.

До роботи семінару, що проходив у змішаному форматі, долучилися понад 25 науковців, серед яких академік НАН України О.І. Амоша, член-кореспондент НАН України Ю.С. Залознова, доктори економічних наук В.І. Ляшенко, Г.З. Шевцова, О.Ф. Новікова, Д.Ю. Череватський, О.С. Вишневський, Ю.З. Драчук, кандидати економічних наук О.В. Лях, М.О. Солдак, Н.В. Трушкіна, О.А. Богуцька. За результатами обговорення були надані рекомендації доповідачу щодо напрямів проведення подальших досліджень.