Соціальний капітал комунікацій на шляху становлення молодого вченого

Громадське обговорення освітньо-наукової програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка

Запрошуємо взяти участь в обговоренні та внесенні змін до освітньо-наукової програми зі спеціальності 051 Економіка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Зауваження та пропозиції зацікавлених сторін (стейкхолдерів) щодо змісту, форм та методів навчання за освітньо-науковою програмою приймаються через офіційну електронну пошту admin@econindustry.org 

Запрошуємо всіх стейкхолдерів (здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців, представників бізнес-структур, академічної спільноти, закладів вищої освіти та інших груп стейкхолдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітньої-наукової програми.

Проєкт освітньо-наукової програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка для обговорення