Науково-практична конференція «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ».

Науково-практична конференція «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ».

До 100-ї річниці Національної академії наук України, 19-21 вересня 2018 р. у м. Дніпрі, відбулася науково-практична конференція «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ».
Захід організований під егідою Відділення економіки НАН України Інститутом економіки промисловості НАН України спільно із Донецьким науковим центром НАН України та МОН України, Придніпровським науковим центром НАН України та МОН України, Державною навчально-науковою установою «Академія фінансового управління».
Головна тематика заходу – соціально-економічні проблеми модернізації промислових регіонів, а саме:
стратегія формування регіональної інноваційної системи промислового макрорегіону (економічного району);
проблеми розвитку виробничої інфраструктури та регіональної логістики промислового макрорегіону;
сценарії забезпечення сталого розвитку промислового макрорегіону в умовах децентралізації;
концептуальні засади сучасної промислової політики в регіоні.
На засіданні були присутні:
члени Відділення економіки НАН України: акад. НАН України Е.М. Лібанова, акад. НАН України О.І. Амоша, акад. НАН України В.П. Вишневський, акад. НАН України Т.І. Єфименко, чл.-кор. НАН України І.Ю. Єгоров, чл.-кор. НАН України Ю.С. Залознова, чл.-кор. НАН України С.В. Іванов, чл.-кор. НАН України Л.В. Шинкарук; чл.-кор. НАН України В.А. Устименко;
голова Придніпровського наукового центру НАН України та МОН України, акад. НАН України А.Ф. Булат; заступник голови Придніпровського наукового центру НАН України та МОН України, д.т.н., проф. Б.О. Блюсс; учений секретар Придніпровського наукового центру НАН України та МОН України к.т.н. С.В. Дзюба; голова Донецького наукового центру НАН України та МОН України, ректор Донбаської державної машинобудівної академії, д.т.н., проф. В.Д. Ковальов;
співробітники Інституту економіки промисловості НАН України: керівник Дніпровського відділення, д.е.н., проф. В.І. Ляшенко, провідний науковий співробітник, к.е.н. Р.В. Прокопенко, старший науковий співробітник, к.е.н. А.В. Кучеров;
представники університетської науки Донецько-Придніпровського макрорегіону: ректор НТУ «Дніпровська політехніка», акад. НАН України Г.Г. Півняк; директор навчально-наукового інституту НТУ «Дніпровська політехніка», д.е.н., проф. В.Я. Швець; завідувач кафедри НТУ «Дніпровська політехніка», д.е.н., проф. Ю.І. Пилипенко; завідувач кафедри НТУ «Дніпровська політехніка», д.е.н., проф. М.С. Пашкевич; завідувач кафедри НТУ «Дніпровська політехніка», д.е.н., проф. О.В. Єрмошкіна; декан факультету ВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», д.е.н., проф. Д.О. Лазаренко;
представники регіональних та місцевих органів управління: директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА О.В. Полторацький; директор департаменту промисловості Дніпропетровської ОДА В.С. Нагній; заступник міського голови м. Дніпра О.В. Шикуленко;
представники бізнесу.
З інтересом були вислухані доповіді на актуальні теми модернізації промислових регіонів щодо соціальних чинників модернізації промислових регіонів України; ринкових підходів в реалізації промислової політики; регіональної промислової політики в сучасних умовах; оцінки готовності української промисловості до смарт-трансформації; оцінки урядової “Стратегії інноваційного розвитку України” в контексті розвитку промислових регіонів; інститутів сталого розвитку та модернізації промислових регіонів; оцінки перспектив експорту продукції промисловості Придніпровського макрорегіону України на ринки ЄС; можливостей постконфліктного відновлення промислових регіонів України; інституціональних проблем регулювання промислового розвитку регіонів; правового забезпечення сталого розвитку промислових регіонів; управління промисловими відходами в контексті сталого розвитку регіонів.
За матеріалами авторитетного зібрання розроблено науково-практичні рекомендації, які будуть направлені до центральних, обласних та міських органів управління для практичного використання з метою модернізації регіонів.