II Міжнародна наукова конференція «Інтернаціоналізація підприємств - умови, стратегії, результати дослідження»

II Міжнародна наукова конференція «Інтернаціоналізація підприємств – умови, стратегії, результати дослідження»

9-10 листопада у м. Лозді (Польща) відбулась II Міжнародна наукова конференція «Інтернаціоналізація підприємств – умови, стратегії, результати дослідження» (II Międzynarodowa konferencja naukowa (teoretyczno-metodyczno-praktyczna) pt. „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – uwarunkowania, strategie, wyniki badań”). Захід організовано кафедрою менеджменту Університету Лодзі.
У заході взяв участь завідуючий відділом проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва д.е.н., проф. В.І. Ляшенко. Він виступив із науковою доповіддю «Economic Structure Modernization of Industrial Regions in Ukraine and Perspectives of the Integration to European Scientific Space” (автори: акад. НАН України О.І. Амоша, д.е.н., проф. В.І. Ляшенко, д.е.н., проф. О.Ф. Новікова, чл.-кор. НАН України С.В. Іванов.)
Відбулося підписання чотирьохстороннього Договору про співпрацю між Лодзьким державним університетом, Інститутом економіки промисловості Національної академії наук України, Академією економічних наук України та Держаним закладом «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Сторони висловили бажання сприяти розвитку відносин і здійсненню співробітництва у сфері освіти і науки з метою зміцнення громадянського суспільства, розширення відносин науковців, освітян та студентської молоді Польщі та України і врахування взаємних інтересів у науковому-освітньому співробітництві.
Для цього вони зобов’язалися співпрацювати за наступними напрямами:
– обмін викладачами, науковцями та студентами і магістрантами, стажування на базі партнерів;
залучення фахівців Сторін до участі у міжнародних проектах та організації спільних наукових проектів (у тому числі – з представниками інших країн), проведення спільних конференцій, нарад, семінарів, круглих столів тощо;
здійснення обміну навчальною, науковою і методичною літературою, інформацією та науковими публікаціями;
організація спільних літніх шкіл та інших видів діяльності;
обмін досвідом навчального та науково-дослідного управління;
сприяння розробці системи присудження ступеня доктора бізнес-адміністрування (ДБА);
створення консорціуму для участі у грантах (у тому числі – з представниками інших країн);
сприяння розміщенню наукових статей співробітників та спільних наукових праць у наукових виданнях на безоплатній основі, які видаються Сторонами та, по можливості, – в інших виданнях;
сприяння іноземним відрядженням для участі у наукових конференціях співробітників Сторін;
– взаємна допомога у підвищенні рівня підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів.