ІІІ Дніпровські онлайн економічні академії «Соціально-економічні проблеми модернізації промислових регіонів»

ІІІ Дніпровські онлайн економічні академії «Соціально-економічні проблеми модернізації промислових регіонів»

Інформація

про проведення ІІІ Дніпровських онлайн економічних академій «Соціально-економічні проблеми модернізації промислових регіонів»

13-15 квітня 2021 р. з метою обговорення найсучасніших проблем модернізації промислових регіонів були проведені ІІІ Дніпровські онлайн економічні академії «Соціально-економічні проблеми модернізації промислових регіонів». Наукове зібрання організовано Інститутом економіки промисловості НАН України разом із Державною навчально-науковою установою «Академія фінансового управління», Навчально-науковим інститутом економіки промислового розвитку МОН та НАН України, Міжнародним центром дослідження соціально-економічних проблем модернізації та розвитку кооперації.

Із науковими доповідями виступили:

к.е.н. Підоричева І.Ю. − «Розвиток інноваційних екосистем України в умовах глокалізації та європейської інтеграції».

к.е.н. Вишневський О.С. − «Цифровізація процесу стратегування розвитку національної економіки».

к.е.н. Разумова Г.В. − «Регуляторна політика розвитку національної економіки: теорія, методологія та практика»

д.е.н., проф. Ляшенко В.І. − «Відродження Донбасу та Придніпров’я: системність та стратегічні сценарії сталого розвитку».

В обговоренні доповідей прийняли участь академік НАН України Т.І. Єфіменко, академік НАН України О.І. Амоша, член-кореспондент НАН України Ю.С. Залознова, член-кореспондент НАН України С.В. Іванов.

За результатами зібрання визначено тематику чергових традиційних економічних академій, проведення яких заплановано на Дніпровщині.