Інститут економіки промисловості проводить конкурсний відбір для участі у програмі постдокторальних досліджень у НАН України

Інститут економіки промисловості проводить конкурсний відбір для участі у програмі постдокторальних досліджень у НАН України

Згідно з постановою Президії НАН України від 09.12.2020 № 275 «Про програму постдокторальних досліджень у Національній академії наук України» в НАН України запроваджено програму постдокторальних досліджень. З 20 липня 2021 року оголошується конкурс претендентів для участі у програмі постдокторальних досліджень у Національній академії наук України (далі – претендент), що проводиться відповідно до Положення про програму постдокторальних досліджень у Національній академії наук України, затвердженого постановою Президії НАН України від 09.12.2020 № 275 (в редакції постанови Президії НАН України від 07.07.2021 № 245).
Постдока НАН України заплановано залучити до виконання науково-дослідної теми: «Трансформація управління промислових підприємств в умовах цифровізації економіки» (керівники: Брюховецька Наталія Юхимівна, завідувач відділу, доктор економічних наук, професор; Булєєв Іван Петрович, головний науковий співробітник, доктор економічних наук, професор;). Керівником постдока НАН України виступатиме доктор економічних наук, професор Брюховецька Наталія Юхимівна.
У конкурсі можуть брати участь молоді вчені, які працюють в установах та організаціях незалежно від їхньої відомчої приналежності.
Претенденти на момент завершення конкурсного відбору мають відповідати таким вимогам:
вік до 35 років включно;
час від дати захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук або доктора філософії (PhD ) не більше 7 років;
проведення досліджень за заявленими на конкурс тематиками наукових проектів;
претендент не працює за основним місцем роботи у науковій установі НАН України, до якої він подає заявку для участі в програмі;
претендент є громадянином України.

Претенденти до 30 вересня 2021 р. подають до інституту такі документи:
підписану заяву про участь у програмі постдоків НАН України із зазначенням назви науково-дослідної теми, до виконання якої він бажає долучитися;
професійне резюме (СV);
мотиваційний лист (обсяг тексту не більше 500 слів);
копію диплома про науковий ступінь;
автореферат дисертації;
письмові рекомендації від двох вчених з обраної галузі.

Інститут перевіряє подані документи на відповідність вимогам, за необхідності проводить співбесіду з претендентами, та за результатами конкурсного відбору подає до 18 жовтня 2021 р. дані щодо обраного претендента на визначену науково-дослідну тему до Відділення економіки НАН України.
Відділення економіки НАН України складає рейтингові списки претендентів та подає їх до 1 листопада 2021 р. до Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України для розгляду та подальшої підготовки рекомендацій щодо переможців конкурсу.
Пропозиції щодо переможців конкурсу готують Секція суспільних і гуманітарних наук НАН України та Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України в межах розподілу кількості посад старшого наукового співробітника для заміщення їх постдоками НАН України. Відповідні рекомендації секція НАН України та Комісія по роботі з науковою молоддю НАН України передають до 1 грудня 2021 р. до Науково-організаційного відділу Президії НАН України для узагальнення та підготовки відповідних матеріалів на розгляд Президії НАН України.