Конференція «Основні напрямки інноваційного розвитку вугільної промисловості України»

Конференція «Основні напрямки інноваційного розвитку вугільної промисловості України»

6 листопада 2018 р. за запрошенням державного секретаря Міністерства енергетики та вугільної промисловості України директор Інституту економіки промисловості НАН України академік НАН України О.І. Амоша та завідувач відділу проблем перспективного розвитку ПЕК к.т.н. Д.Ю. Череватський з докладом «Шахтарські регіони після припинення інтенсивного вуглевидобутку» взяли участь у роботі конференції «Основні напрямки інноваційного розвитку вугільної промисловості України», що відбулася у приміщенні Міжнародного виставкового центру (м. Київ, Броварськой пр-кт, 15) в складі ХVІ Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє».
Певні положення докладу, з яким виступив Д.Ю. Череватський, викликали дискусію, у якій взяли участь генеральний директор компанії «ДТЕК-Добропіллявугілля» Ю.Я. Чередниченко та директор Інституту гірничої механіки ім. М.М. Федорова д.т.н. Б.А. Грядущій.
Учасники форуму зробили наголос на необхідності підвищення ефективності роботи вітчизняних вуглевидобувних підприємств, але й визнали актуальність робіт з адаптації старопромислових шахтарських регіонів до реалій сьогодення, які обумовлені кризою світового видобування вугілля шахтним способом за економічними мотивами і вимогами обмеження використання викопного палива за мотивами забезпечення сталого розвитку людства.