Круглий стіл «Актуальні напрями реалізації програм підготовки докторів філософії у ЗВО та наукових установах України»

Круглий стіл «Актуальні напрями реалізації програм підготовки докторів філософії у ЗВО та наукових установах України»

02.03.2020 року в Інституті економіки промисловості НАН України (м.Київ) відбувся Круглий стіл за міжнародною участю «Актуальні напрями реалізації програм підготовки докторів філософії у ЗВО та наукових установах України».

Ініціювали проведення заходу колеги Донецького національного університету імені Василя Cтуса (м. Вінниця). До роботи Круглого столу долучилися колеги з Шльонського Технічного Університету (Польща), Інституту економіко-правових досліджень НАН України,  Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного Педагогічного Університету імені Михайла Драгоманова, Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України,  Інституту підготовки кадрів державної
Хаджинов Ілля Васильович, проректор з наукової роботи ДонНУ імені Василя Стуса доктор економічних служби зайнятості України.
Про синергію академічної та університетської науки при підготовці докторів філософії говорили гаранти освітніх програм, аспіранти, замовники та керівники ЗВО і наукових установ.

Виступили з доповідями:

 • Нагорняк Тетяна Леонтіївна, перший проректор ДонНУ імені Василя Стуса доктор політичних наук, професорнаук, професор)
 • Польовий Микола Анатолійович, професор кафедри політології та державного управління ДонНУ імені Василя Стуса, доктор політичних наук, професор
 • Антонюк Валентина Полікарпівна, головний науковий співробітник ІЕП НАН України, доктор економічних наук, професор)
 • Шаульська Лариса Володимирівна, декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор
 • Дороніна Ольга Анатоліївна – завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки, доктор економічних наук, професор
 • Ляшенко Вячеслав Іванович, керівник відділення ІЕП НАН України, доктор економічних наук, професор

Активну участь в обговоренні взяли:

 • Кузьор Олександра, завідувачка кафедри суспільних дисциплін факультету організації та управління Шльонського Технічного Університету (Польща), доктор габітований
 • Амоша Олександр Іванович, директор Інституту, академік НАН України
 • Антонюк Лариса Леонтіївна, проректор з наукової роботи, директор інституту вищої освіти КНЕУ ім. В.Гетьмана
 • Новікова Ольга Федорівна – заст. директора ІЕП НАН України з наукової роботи, доктор економічних наук, професор
 • Залознова Юлія Станіславівна – заст. директора ІЕП НАН України з міжнародних зв’язків, член-кореспондент НАН України,
 • Драчук Юрій Захарович – пров. наук. співр. ІЕП НАН України, доктор економічних наук, професор
 • інші співробітники Інституту, а також освітяни, аспіранти та докторанти

Університетська освіта і академічна наука України – конструктивні ділові партнери, які відчувають проблеми країни та мають інноваційні рішення щодо їх розв’язання! Атмосфера доброзичливості, взаєморозуміння, аргументованості та доцільності сприяла конструктивній партнерській взаємодії, визначенню перспектив та можливостей забезпечення якісної оцінки при підготовці докторів філософії в Україні. Щиро дякуємо колегам за конструктивний діалог та продуктивну дискусію! Це був вдалий приклад моніторингу якості підготовки науковців-дослідників відповідно до сучасної парадигми інтеграції української освіти до європейського освітнього та наукового простору.

Програма