Круглий стіл з міжнародною участю на тему: «Промисловість як базис Української доктрини»

Круглий стіл з міжнародною участю на тему: «Промисловість як базис Української доктрини»

10 липня 2023 р. в Інституті економіки промисловості НАН України відбулося засідання круглого столу на тему: «Промисловість як базис української доктрини».

Захід було організовано Інститутом економіки промисловості НАН України із залученням фахівців та науковців інших українських і зарубіжних організацій: Естонського університету підприємництва та прикладних наук (Естонія), Лодзького університету (Польща), Полтавського університету економіки і торгівлі, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Академії економічних наук, Інституту стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань.  

Відкрила круглий стіл Юлія ЗАЛОЗНОВА – директорка Інституту економіки промисловості НАН України член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор. Вона привітала присутніх та закликала учасників активно долучатися до обговорення проекту Української доктрини, викладеної у виступі Президента України на пленарному засіданні Верховної Ради України з нагоди 27-ї річниці ухвалення Конституції України (28 червня 2023 р.). Юлія ЗАЛОЗНОВА підкреслила необхідність відродження й технологічного оновлення національної промисловості для забезпечення глибокої трансформації економіки повоєнної України. 

Після вступної промови Юлія ЗАЛОЗНОВА передала слово для виступу учасникам круглого столу. Першу доповідь зробив доктор економічних наук, професор Іван БУЛЄЄВ, в якій він надав свої пропозиції щодо уточнення майбутньої Української доктрини з позицій розвитку промисловості. Він виклав власне системне бачення щодо змісту п’ятого орієнтиру Української доктрини «трансформації України за десять повоєнних років», а також наголосив на необхідності формування самодостатньої національної економіки, у якій провідну роль відіграватиме промисловість, агропромисловий комплекс, науково-дослідницька та логістична інфраструктура.

В подальшому на круглому столі виступили професори Вячеслав ЛЯШЕНКО та Ольга НОВІКОВА, доктори наук Данило ЧЕРЕВАТСЬКИЙ та Ірина ПІДОРИЧЕВА та ін.

До обговорення долучились всі учасники круглого столу, надавши власне бачення щодо ролі промисловості у формуванні майбутнього Української держави.

У роботі круглого столу у змішаному форматі взяли участь понад 20 науковців, серед яких: академік НАН України, д.е.н., професор Олександр АМОША, член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор НАН України Юлія ЗАЛОЗНОВА, д.е.н., професор Наталя БРЮХОВЕЦЬКА, д.е.н., професор Іван БУЛЄЄВ, д.е.н., ст. досл. Олександр ВИШНЕВСЬКИЙ, д.е.н., професор Вячеслав ЛЯШЕНКО, д.е.н., професор Ольга НОВІКОВА, д.е.н., доцент Віталій ОМЕЛЬЯНЕНКО, д.е.н. Ірина ПІДОРИЧЕВА, д.е.н., професор Микола РОГОЗА, д.е.н., професор Олена ХАНДІЙ, д.е.н., професор Вячеслав ЧЕБОТАРЬОВ, д.е.н. Данило Череватський, к.держ.упр. Оксана БОРОДИНА, к.е.н., доцент Микола БІЛОШКУРСЬКИЙ, к.е.н. Анатолій ЗЕМЛЯНКІН, к.е.н. Олександр ЛЯХ, к.е.н. Оксана ПАНЬКОВА, к.е.н. Єгор ЧЕБОТАРЬОВ, к.е.н., доцент Наталія Швець, а також аспіранти Інституту Віталій БАШ, Антонина БАШ, Марина БОЖИК, Оксана БОЙКО, Тетяна МИКИТЕНКО, Максим УТЮЖ та ін.

За підсумками круглого столу сформовано пропозиції учасників щодо визначення ролі промисловості у формуванні Української доктрини, які будуть опубліковані в №3 науково-практичного журналу Інституту економіки промисловості НАН України «Економіка промисловості».