Круглий стіл-дискусія «Цілі та завдання економічної науки з відродження та розвитку сучасної України»

Круглий стіл-дискусія «Цілі та завдання економічної науки з відродження та розвитку сучасної України»

25-26 травня 2018 року в рамках щорічних Зборів Академії економічних наук України відбувся круглий стіл-дискусія «Цілі та завдання економічної науки з відродження та розвитку сучасної України» , в якому взяли активну участь співробітники відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості НАН України – головний науковий співробітник д.е.н., професор І.П. Булєєв та завідуюча відділом, д.е.н., професор Н.Ю.  Брюховецька.

Захід був проведений на базі Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», м. Харків під головуванням Президента Академії економічних наук України, д.е.н. академіка НАН України О.І. Амоші.
Д.е.н., проф. Булєєвим І.П. була представлена доповідь на тему «Механізми активізації інвестиційної діяльності у промисловості», в якій зокрема йдеться про необхідність розробки методології сучасних економічних перетворень у їх відповідності до фундаментальних моральних, цивілізаційних цінностей працівників, що знаходяться на території сучасної України. Основні пропозиції доповіді І.П. Булєєва було підтримано д.е.н., професором  Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Задорожним Григорієм Васильовичем.