Круглий стіл «Смарт спеціалізація: результат співпраці влади, бізнесу і науки»

Круглий стіл «Смарт спеціалізація: результат співпраці влади, бізнесу і науки»

11 червня 2019 року співробітники відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості к.е.н., доц. Тетяна Коритько та к.е.н. Ліля Іваненко взяли участь в роботі круглого столу «Смарт-спеціалізація: результат співпраці влади, бізнесу і науки», організованого Українським інститутом міжнародної політики у взаємодії з департаментом економіки Донецької облдержадміністрації.
Під час зустрічі обговорювались питання щодо пріоритетних напрямів інноваційного розвитку регіону, концепції смарт спеціалізації, досвіду окремих країн Європейського Союзу та її реалізації. Жваву дискусію викликали питання можливостей використання методології смарт спеціалізації в процесі розробки Стратегії Донеччини 2027. Т.Ю. Коритько виступила із пропозиціями щодо необхідності адаптації методики оцінки конкурентних переваг регіону в розрізі видів економічної діяльності задля ідентифікації ключових галузей, які наразі характеризують спеціалізацію Донеччини. Підготовка зазначених пропозицій була проведена під керівництвом д.е.н., проф., завідуючої відділом проблем економіки підприємств Н.Ю. Брюховецької та д.е.н., проф., головного наукового співробітника І.П. Булєєва.
Під час роботи круглого столу співробітники відділу проблем економіки підприємств взяли участь у воркшоп-симуляції, націленої на визначення стейкхолдерів для робочої групи підприємницького відкриття у сфері альтернативної енергетики.
Круглий стіл зібрав в Краматорську понад 30 зацікавлених питаннями економічного розвитку регіону учасників і був націлений на налагодження ефективної комунікації між представниками влади, бізнесу та науки щодо визначення можливих пріоритетів розумної спеціалізації Донеччини. Інститут економіки промисловості НАН України на цьому заході також представили д.е.н., професор В.І. Ляшенко та к.е.н. А.В. Кучеров.

12 червня 2019 року аналогічне засідання Круглого столу відбулося у Луганській обласній державній адміністрації (м. Сєвєродонецьк), де поряд із концептуальними та методичними питаннями формування регіональних стратегій смарт-спеціалізації та аналізом кращих європейських практик значну увагу було приділено особливостям реалізації стратегії у Донбаському регіоні.
У рамках воркшопа-симуляції учасники Круглого столу визначили перспективні сфери та види діяльності, які мають потенціал розвитку на засадах смарт-спеціалізації в Луганській області, а також стейкхолдерів для робочої групи підприємницького відкриття у хімічному виробництві.
В роботі Круглого столу активну участь прийняла провідний науковий співробітник сектору структурної динаміки просторових утворень відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва д.е.н. Г.З. Шевцова. Пропозиції Інституту економіки промисловості до проекту Стратегії розвитку Луганської області на 2021-2027 роки представлені у доповіді «Смарт-спеціалізація Луганської області на основі використання потенціалу хімічного кластеру регіону».