Міжнародна наукова конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики»

Міжнародна наукова конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики»

15-16 листопада 2018 р. завідувач відділу проблем економіки підприємств, д.е.н., професор Брюховецька Н.Ю. та головний науковий співробітник, д.е.н., професор І.П. Булєєв взяли участь у роботі конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки таМіжнародна наукова конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики»практики» присвяченої видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману та засідання круглого столу «Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та перспективи» та виступили з доповіддю «Інвестиційна активність підприємства як домінанта його конкурентоспроможності».

Конференція і круглий стіл відбулись в Харківському національному економічному університеті ім. С. Кузнеця і були організовані спільно з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України.
Питання, що активно обговорювались, охоплювали широке коло прикладних соціально-економічних та правових проблем конкурентоспроможності та перспектив розвитку України.