Міжнародна наукова конференція "Сучасні тенденції в промисловості і сфері послуг"

Міжнародна наукова конференція “Сучасні тенденції в промисловості і сфері послуг”

11-13 жовтня 2018 р у м. Катовице (Польща) відбулась Міжнародна наукова конференція “Сучасні тенденції в промисловості і сфері послуг”.

Захід організовано Технічним університетом “Шльонська політехніка”.
Робота конференції відбувалась за такими напрямами:
наука і промисловість у розвитку сучасної ринкової економіки;
співробітництво науки та практики у розвитку компанії;
сучасні технології в промисловості;
управління людськими ресурсами в умовах сталого розвитку.
В роботі конференції прийняли участь директор інституту, акад. НАН України О.І. Амоша та керівник відділення, д.е.н., проф. В.І. Ляшенко. Вони представили наукову доповідь «Perspectives of the Integration to European Scientific Space and Economic Structure Modernization of the Industrial Regions in Ukraine» (співавтори: зав. кафедри ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», чл.-кор. НАН України С.В. Іванов, зав. кафедри ДВНЗ УКООПСПІЛКИ «Полтавський університет економіки і торгівлі», д.е.н., проф. М.Є. Рогоза).