Міжнародна науково-практична конференція  «Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки:  механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку»

Міжнародна науково-практична конференція «Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку»

23 – 24 жовтня 2019 року в КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ  ЕКОНОМІЧНОМУ  УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. В. ГЕТЬМАНА відбулася Міжнародна науково-практична конференція «СФЕРА ЗАЙНЯТОСТІ І ДОХОДІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ: МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ, ВИКЛИКИ ТА ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ», в якій взяли активну участь співробітники Інституту – О.І. Амоша, О.Ф. Новікова, В.П. Антонюк. В.І. Ляшенко, О.В. Панькова, І.М. Новак. 

На  пленарному засіданні виступили Е.М. Лібанова,  А.М. Колот, О.Ф. Новікова, Шубін О.О., Грішнова О.А., Антнонюк В.П.та ін.

Тематичні напрями роботи конференції:
Ø Соціально-трудова сфера: глобальні виклики, інституціональні засади
управління, стратегії та механізми розвитку.
Ø Цифрова економіка як феномен суспільного розвитку: детермінанти
становлення, соціально-трудові пріоритети.
Ø Праця у цифровій економіці: нові трудові цінності та новий стиль життя
людини.
Ø Індустрія. 4.0: виклики для зайнятості та доходів.
Ø Позаекономічні грані цифрової економіки.
Ø Людина в координатах цифрової економіки: нові можливості та загрози.
Ø Формування моделі компетентностей працівника в цифровій економіці: виклики
перед освітою, завдання роботодавців.
Ø Держава і суспільство в цифровій економіці: формування центрів
відповідальності, вирішення проблем зайнятості та нерівності доходів.
Ø Траєкторії трансформацій відносин зайнятості в цифровій економіці.
Ø Соціальний діалог в умовах мережизації відносин: відповідальність сторін у
забезпеченні зайнятості і доходів.
Ø Соціальна відповідальність бізнесу в умовах цифрової економіки: пріоритети та
технології забезпечення.
Ø Нові тренди у сфері доходів та їх вплив на соціальну стратифікацію.

Доповідь Новікової О.Ф. на тему: Подолання відторгнення соціально-трудової сфери
в процесах розвитку цифровізації економіки в Україні

Секційна доповідь Панькової О.В. , Іщенка О.В., Цифровізація економіки та суспільства в україні: дослідницькі пріоритети у сфері соціально-трудових відносин