Розпочато реалізацію міжнародного науково-освітнього проєкту «Territory of innovations: best practices for sustainable development at the local level»

Наповненість екологічного рюкзака як характеристика експорту металопродуктів

24 листопада 2022 року в Інституті економіки промисловості НАН України на засіданні міждисциплінарного науково-методичного семінару заслухано доповідь аспірантки Бойко Оксани за темою «Наповненість екологічного рюкзака як характеристика експорту металопродукції» (науковий керівник –член-кореспондент НАН України, д-р екон. наук С.І. Князєв). Дослідження виконано за планом науково-дослідних робіт відділу проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу.

Доповідачка присвятила виступ проблемі екологічного оцінювання ефективності функціонування вітчизняного гірничо-металургійного комплексу. Актуальність питанню надає так званий екологічний рюкзак – матеріали і сировина, що потрібні у виробництві, але за масою набагато перевищують кінцеву продукцію. Показники суттєво відрізняються за країнами, у Китаї тільки в межах металургійного виробництва випуск 1 т первинної сталі потребує 50 т води. Але металургійні витрати розпочинаються у видобувній промисловості: вугілля, руда, флюси, де теж йдеться про великі обсяги скидних вод.

Як довела доповідачка, екологічні моменти експорту металопродукції, починаючи з методичних аспектів визначення наскрізної (міжгалузевої) наповненості екологічного рюкзака, потребують спеціальних досліджень, без чого підвищення соціально-економічного рівня національного господарства, досягнення Цілей сталого розвитку є неможливим.

У процесі обговорення, що відбулося у змішаному форматі, науковці позитивно оцінили зміст доповіді О. Бойко, підтримали в цілому плани дисертантки щодо подальших досліджень та висловили свої конструктивні зауваження і рекомендації.