Наукова експертиза проєкту Трудового Кодексу України та пропозиції з удосконалення трудового законодавства

Наукова експертиза проєкту Трудового Кодексу України та пропозиції з удосконалення трудового законодавства

Фахівці з питань праці Інституту економіки промисловості НАН України та Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана під керівництвом заст. директора Інституту, д.е.н., проф. Ольги НОВІКОВОЇ та проректора з науково-педагогічної роботи Анатолія КОЛОТА  спільно підготували наукову експертизу проєкту Трудового кодексу України (ТКУ),  підготовленого Міністерством економіки України, лист №4706-02/2838-03 від 12.01.24. 

У змісті наукової експертизи акцентовано увагу на  невідповідності правових засад запропонованого проєкту ТКУ  принципам справедливості, людиноцентричності, відповідальності, гармонізації з положеннями європейського соціально-трудового права тощо; на проблемах та ризиках від запровадження лібералізації трудового законодавства, негативних наслідках послаблення державного регулювання трудових відносин, на недостатню зорієнтованість змісту проєкту ТКУ на забезпечення умов гідної праці, на неприпустимості зниження рівня соціальної захищеності працюючих й  скороченні функцій профспілок. В багатьох питаннях змісту проєкту ТКУ спостерігається спільна позиція наукової експертної спільноти і українських профспілок.   На наукову експертизу вже надійшов лист–впровадження  з позитивною оцінкою від Голови ФПУ Григорія ОСОВОГО.

Експертами обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення Проєкту ТКУ: скасувати унормування зниження прав працюючих і профспілок; чітко регламентувати обов’язки роботодавця, держави, працівника та відповідальність за їх невиконання; забезпечення судового захисту трудових прав. Рекомендації експертів спрямовані на домінування європейських цінностей праці, конструктивність відносин між роботодавцями, працівниками та державою, посилання соціальної відповідальності суб’єктів соціально-трудових відносин. Запропоновано  долучити вчених-трудовиків, які представляють різні національні наукові школи, до подальшої законотворчої роботи над завершенням доопрацювання проекту Трудового кодексу України.

Від Інституту економіки промисловості НАН України експертами виступили д.е.н., проф. О.Ф. Новікова, к.е.н., с.н.с. І.М. Новак, д.е.н., доц. Н.А. Азьмук, д.е.н., проф. В.П. Антонюк, к.соц.н., доц. О.В. Панькова, д.е.н., проф. О.О. Хандій,  д.е.н, доц. Я.В. Остафійчук, д.е.н., проф. Н.Ю. Брюховецька, д.е.н., проф. І.П. Булєєв,  к.е.н., с.н.с. І.В. Бриль.

Від Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана ті Інституту соціально-трудових відносин експертами виступили:д.е.н., проф. А.М. Колот, д.е.н., проф. Г.С. Лопушняк, д.е.н., проф. С.О. Цимбалюк, к.е.н., доц. Т.Г. Кицак, к.е.н., доц. О.М. Поплавська, к.е.н., доц. С.Г. Рудакова, к.е.н., доц. Л.В. Щетініна, к.е.н., доц. О.А. Даниленко.

Від Донецького національного університету імені В. Стуса юрист-трудовик д.ю.н. Лілія Амелічева