Наукова спадщина академіка В.М. Глушкова в дослідженнях Інституту економіки промисловості НАН України

Наукова спадщина академіка В.М. Глушкова в дослідженнях Інституту економіки промисловості НАН України

26 жовтня 2023 року в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України відбулась ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Глушковські читання-2023», присвячена 100-річчю від дня народження видатного вченого, організатора науки й державного діяча академіка Віктора Михайловича Глушкова (1923–1982).

На пленарному засіданні конференції д.е.н. головний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України Ю.М. Харазішвілі представив доповідь «Теоретичні основи обґрунтування меж безпечного існування динамічних систем». Виступ науковця став яскравим прикладом втілення в життя тез В.М. Глушкова – «Кібернетика для народного господарства».

У своїй доповіді Юрій Михайлович розкрив важливість наукового обґрунтування меж безпечного існування динамічних систем, без знання яких неможливим є захист життєво важливих інтересів об’єкту безпеки. Теоретичною основою їх визначення є прикладна теорія систем, статистичний аналіз, теорія управління, економічна кібернетика, штучний інтелект, а їх практична реалізація у вигляді працюючого програмного забезпечення є важливим кроком до створення Автоматизованої Системи Ідентифікації та Стратегування будь-якої складової національної безпеки.

100-річчя від дня народження академіка В.М. Глушкова було відзначено і в Інституті економіки промисловості НАН України, де не тільки співробітники, а й аспіранти і докторанти досліджують вплив цифрових технологій на розвиток економіки.

26 жовтня 2023 року на засіданні вченої ради інституту докторант Д.В. Липницький представив доповідь «Цифрові технології підвищення конкурентоспроможності національної промисловості». Об’єктом дослідження, яке проводить Д.В. Липницький є «відкритий код» (Open Source), як механізм підвищення конкурентоспроможності. В своєму дослідженні Денис Володимирович доводить сформульовану ним гіпотезу, відповідно якої Open Source – система господарювання, що змінює природу конкуренції завдяки новому формату взаємовідносин економічних агентів.

За темою досліджень Д.В. Липницьким підготовлено освітній курс «Використання Open Source інструментів аналізу даних та машинного навчання у науковій та практичній діяльності». Курс призначений для аспірантів, докторантів та наукових дослідників.

Дослідження науковців Інституту економіки промисловості ще раз доводять, що ідеї академіка В.М. Глушкова, багато з яких випереджали час, сьогодні живі і далі будуть сприяти втіленню нових досягнень кібернетичних технологій для розвитку економіки.