Науково-практичний семінар «Проблеми розвитку металургії та машинобудування в Україні»

Науково-практичний семінар «Проблеми розвитку металургії та машинобудування в Україні»

07 та 21 березня 2019 р. у відділі проблем економіки підприємств ІЕП НАН України в межах виконання теми НДР «Стимулювання інтелектуалізації підприємств реального сектора економіки» відбувся науково-практичний семінар у формі відеоконференції щодо визначення проблем розвитку металургії та машинобудування в Україні та шляхів їх вирішення в сучасних умовах. Захід проводився з метою обміну інформацією щодо останніх тенденцій соціально-економічного розвитку у машинобудівному та металургійному комплексах України та світу.

У семінарі прийняли участь керівники та співробітники відділу: д.е.н., проф. Брюховецька Н. Ю., д.е.н., проф. Булєєв І. П., к.е.н. Богуцька О. А., к.е.н. Бриль І. В., к.е.н., доц. Коритько Т. Ю., к.е.н. Чорна О. А., к.е.н. Черних О. В., к.е.н. Іваненко Л. В., м.н.с. Брюховецький Я. С., м.н.с. Піменова Ю. І., асп. Самодурова Д. А.

В рамках роботи семінару наукові співробітники виступили з доповідями, що було присвячено різним аспектам функціонування та розвитку машинобудівної та металургійної галузей, зокрема, їх загальному сучасному стану та місцю у переробній промисловості, інвестиційному забезпеченню та можливим джерелам фінансування, експортному, кадровому та інтелектуальному потенціалам підприємств машинобудівного та металургійного комплексу тощо. При обговоренні переважно розглядалися фактори розвитку галузей, пов’язані із інтелектуалізацією виробництв.

Науковий співробітник відділу к.е.н. О.А. Чорна окреслила основні тренди міжнародного ринку збуту продукції машинобудівної та металургійної промисловості та зазначила перспективні напрями і умови реалізації потенціалу галузі в сфері подальшого просування продукції на зовнішні ринки. 

Старший науковий співробітник відділу к.е.н. О.А. Богуцька у своєму виступі розкрила поточний стан та можливості інвестиційного забезпечення українського машинобудівного та металургійного комплексу для розвитку інноваційних виробництв. А основні проблеми інноваційної активності галузей та дослідження причин відставання України в інноваційному розвитку від інших країн світу було проаналізовано старшим науковим співробітником відділу к.е.н., доц. Т.Ю. Коритько.

Старший науковий співробітник відділу к.е.н. І.В. Бриль у своїй доповіді розглянула питання кадрового та інтелектуального забезпечення металургійної та машинобудівної галузей. В ході семінару нею було представлено своє бачення комплексу проблем кадрового забезпечення та пропозиції щодо покращення використання кадрів у машинобудівній галузі. А науковий співробітник відділу к.е.н. О.В. Черних поділилася  уявленням складових «Індустрії 4.0» в металургії та машинобудуванні.

Усі учасники брали активну участь у обговоренні розглянутих питань – в ході робити семінару відбулась плідна дискусія з обговоренням поточного стану машинобудівної та металургійної галузей, чинників, які перешкоджають її розвитку в Україні, та були опрацьовані напрями стимулювання інтелектуалізації підприємств реального сектора економіки України. Керівниками НДР, завідувачем відділу д.е.н., проф. Н.Ю. Брюховецькою та головним науковим співробітником д.е.н., проф. І.П Булєєвим, було зроблено зауваження, пропозиції та корегування подальших напрямів дослідження у цьому напрямку.

Матеріали, що підготовлено науковими співробітниками відділу, будуть узагальнені, дослідження поглиблені для підготовки науково-аналітичної записки для представлення її керівним органам управління.

  Презентація