Захист дисертації Григорак Марією Юріївною

Оголошено конкурс на заміщення вакантних посад

Інститут економіки промисловості Національної академії наук України
вул. Марії Капніст, 2, м. Київ, 03057, e-mail: admin@econindustry.org,
тел. (044) 200-55-71

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

головного наукового співробітника
сектору структурної динаміки просторових утворень
відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва

провідного наукового співробітника
відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу

старшого наукового співробітника
відділу проблем регуляторної політики і розвитку підприємництва

старшого наукового співробітника
відділу проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу

наукового співробітника
відділу проблем економіки підприємств

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України, що затверджено розпорядженням Президії НАН України від 04.10.2018 р. № 553, встановлені вимоги до вакантних посад наукових працівників і перелік необхідних документів, що подаються для участі у конкурсі.

Вимоги до учасників конкурсу:
1) учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від посади наукового працівника:
мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму
мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді
мати наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі – публікації) та/або бути автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід;
2) на заміщення вакантної посади наукового працівника може претендувати:
головного наукового співробітника – доктор економічних наук, який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
провідного наукового співробітника – доктор економічних наук або доктор філософії (кандидат економічних наук), який має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні сім років не менше семи публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів
старшого наукового співробітника – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата економічних наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів
наукового співробітника – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата економічних наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів.

Перелік необхідних документів:
письмова заява на ім’я директора інституту про участь у конкурсі
копія документа, що посвідчує особу
заповнена особова картка (анкета) встановленого зразка
автобіографія
копія трудової книжки (за наявності)
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних)
перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях
письмова згода на обробку персональних даних.

Термін подання документів – 30 днів після розміщення оголошення.

Документи на конкурс надсилати за адресою:
03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, 2

Контакти для довідок:
Скрипник Марина Юріївна, завідувач аспірантури – 050 620 83 95
Токарева Наталя Михайлівна, начальник відділу кадрів – 050 428 20 70

Дата публікації: 03.10.2019 

Список осіб, допущених до участі у конкурсі на заміщенння вакантних посад за відділами Інституту економіки промисловості НАН України