Перший мiжнародний форум iнтегрованого розвитку мiст «Планування та фiнансування мiської iнфраструктури»

Перший мiжнародний форум iнтегрованого розвитку мiст «Планування та фiнансування мiської iнфраструктури»

15 травня 2019 року в м. Полтава відбувся Перший мiжнародний форум iнтегрованого розвитку мiст на тему «Планування та фiнансування мiської iнфраструктури». Перший мiжнародний форум iнтегрованого розвитку мiст «Планування та фiнансування мiської iнфраструктури»Організаторами заходу виступили КО «lнститут розвитку міста» Полтавської міської ради та Німецьке товариство міжнародного спiвробiтництва “Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH” (Проект «Інтегрований розвиток міст в Україні»).
Міжнародний форум інтегрованого розвитку міст став платформою для діалогу мiж усiма зацікавленими сторонами реалiзацїї сучасних iнтегрованих пiдходiв до просторового розвитку в Українi та пошуку спiльних рiшень з впровадження планiв iнтегрованого розвитку, спрямованих на стале майбутне мiсцевих громад.
Учасники Форуму мали нагоду ознайомитись з кращими практиками iнтегрованого розвитку мiст країiн Европи та позитивного вiтчизняного досвiду; в процесi розгорнутих дискусiй обговорити з експертами – представниками мiнiстерств, органiв мiсцевого самоврядування, мiжнародних консалтингових компанiй, фiнансових установ та донорських органiзацiй, неурядових i громадських органiзацiй, що працюють у сферi мiсцевого розвитку – умови, необхiднi для реалiзацiї нових iнтегрованих пiдходiв до просторового розвитку мiст, мiської iнфраструктури в Українi.
В секції «Iнфраструктура нової економiки та ревiталiзацiя покинутих виробничих зон» як спікер виступила вчений секретар інституту, к.е.н. М.О. Солдак.
Пропозицїї учасникiв будуть узагальненi в пiдсумковiй резолюцiї Форуму i представленi Мiнiстерству регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України для подальшого опрацювання.