Початок навчального курсу «Промислова політика ЄС: методологія та практичні питання та кейси» в межах Модулю Жан Моне

Початок навчального курсу «Промислова політика ЄС: методологія та практичні питання та кейси» в межах Модулю Жан Моне

В межах проєкту Модуль Жан Моне «Europeanization of industrial economics doctoral programs in Ukraine: research quality and adaptive management (EUDOCIND)» для аспірантів Інституту економіки промисловості НАН України розпочався навчальний курс «Промислова політика ЄС: методологія та практичні питання та кейси». Мета курсу – формування у аспірантів комплексу теоретичних і концептуальних знань з питань промислової політики ЄС, розвиток спеціалізованих умінь та навичок з розроблення та обгрунтування практичних рекомендацій в системі формування та реалізації державної промислової політики.

Cерію лекцій навчального курсу розпочала Ірина Підоричева, доктор економічних наук, завідувачка сектору проблем інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості. Вона виступила із лекцією на тему «Промислова політика ЄС: шлях до глобальної конкурентоспроможності європейської промисловості». Лекторка освітила широке коло питань та надала комплексне розуміння промислової політики, визначила роль промисловості в економіці ЄС, ознайомила слухачів з основними положеннями Нової промислової стратегії ЄС у контексті його стратегічних цілей, розкрила правову основу європейської промислової політики, хронологію ключових рішень та подій щодо її оновлення в ЄС, починаючи з 2017 р. і дотепер. Приділила увагу питанням критичної сировини та Єдиному ринку ЄС як ключовому фактору забезпечення конкурентоспроможності європейської промисловості у глобальному вимірі.

У семінарі взяли участь аспіранти та співробітники інституту: д.е.н., старший дослідник Олександр Вишневський, д.е.н., професор Вячеслав Ляшенко, д.е.н., старший науковий співробітник Марина Мельникова, д.е.н., професор Ольга Новікова, канд. наук з держ. упр., докторант Оксана Бородіна, к.е.н., старший науковий співробітник Олеся Вієцька, к.е.н. Олександр Лях, к.е.н., старший науковий співробітник Мирослава Солдак, аспіранти Марина Божик, Оксана Бойко, Євген Луньов, Тетяна Микитенко, Максим Утюж, Діана Чернух та інші. Тематика була цікавою для аудиторії та викликала жваве обговорення.