Соціальний капітал комунікацій на шляху становлення молодого вченого

Продовжується прийом до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка

Інститут економіки промисловості НАН України продовжує прийом до аспірантури для отримання ступеня  доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка , галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Вступні іспити : з 18 по 30 вересня

Прийом документів за адресою Інституту:
м. Київ, вул. Марії Капніст, 2, к.310
відділ аспірантури та докторантури.
т. + 38 044 200 5571
+38(050) 620 8396