Проект «Нові лідери» - Ляшенко Вячеслав

Проект «Нові лідери» – Ляшенко Вячеслав

Щоб відродить науки славу – віддай свій голос ВЯЧЕСЛАВУ!

Ляшенко Вячеслав – доктор наук, професор, зав. відділом Інституту економіки промисловості НАН України.

Проект: Програма інтеграції України до європейських науково-освітніх просторів в межах транскордонних регіональних інноваційних систем

Потрібна ВАША підтримка!!
1. Заходьте на сайт: novilidery.com.
2. Зареєструйтеся серед «Учасників» як «Виборець».
3. Отримайте СМС-пароль для входу на сторінку «ЛІДЕРИ».
4. Зайдіть на сторінку «Освіта». Знайдіть Фотку ЛЯШЕНКО ВЯЧЕСЛАВ та зайдіть на його сторінку. Ознайомтеся з його біографією та змістом проекту.
5. Натисніть кнопку «ПРОГОЛОСУВАТИ». Зачекайте СМС-повідомлення та введіть його номер у відповідне вікно.
6. Дочекайтеся повідомлення «ВАШ ГОЛОС ВРАХОВАНО».
7. Із будь-яких питань пишіть на адресу: help.novilidery@gmail.com

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ

РЕЗЮМЕ

Ляшенко Вячеслав Іванович народився 9 квітня 1956 р. в м. Донецьку, Україна, в сім’ї службовців, українець. Почав працювати в Інституті економіки промисловості (ІЕП) НАН України після закінчення Донецького державного університету по спеціальності «економічна кібернетика» з серпня 1978 року на посаді інженера. З листопада 1978 по травень 1980 р. проходив дійсну військову службу рядового та сержантського складу. У серпні 1980 р. повернувся у відділ проблем управління виробництвом на посаду економіста. З 1981 по 1985 рр. навчався в аспірантурі ІЕП НАН України без відриву від виробництва, водночас працював молодшим науковим (1983-1988) та науковим (1988-1990) співробітником ІЕП НАН України. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію з проблем розвитку організаційних структур виробничих об’єднань у промисловості України за спеціальністю 08.00.05 – Економіка, організація управління та планування народного господарства.
З 1990 по 1997 роки працював старшим науковим співробітником, з 1997 по 1999 роки – завідувач сектору оргструктур ринкової економіки інституту. У 1994 році присвоєно звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «Економіка, планування та організація управління народним господарством», а у 2004 – доцента по кафедрі менеджменту. У 1999 – 2002 роках навчався в докторантурі ІЕП НАН України. У 2008 році успішно захистив докторську дисертацію з проблем регуляторної політики в сфері малого підприємництва, а у 2014 р. отримав звання професора за спеціальністю 08.00.03 – економіка та організація управління національним господарством.
З 2007 року і по теперішній час В.І.Ляшенко працює на посаді завідувача відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України.
В.І.Ляшенко – відомий в Україні фахівець з проблем управління виробництвом, державної та регіональної, фінансової та регуляторної політики. Законодавчі та виконавчі органи державної влади використовують результати його наукових досліджень при формуванні концепцій, стратегій, законопроектів, державних програм, заходів з реалізації стратегій та програм. Проведені під його керівництвом наукові дослідження спрямовані на становлення та розвиток нової системи державного та регіонального регулювання у сфері промислової та підприємницької діяльності, адаптованої до ефективного функціонування в ринкових умовах. Це – результати його праці у якості керівника етапів та підтем науково-дослідних тем, серед яких, зокрема: “Дослідження та розробка наукових основ регіональної промислової політики” (1998-2000 рр.), «Дослідження розвитку підприємств в умовах введення режиму спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку» (2000-2003 рр.), “Державне регулювання розвитку виробничої сфери в регіоні” (2003-2006 рр.), «Формування стратегічних напрямів і організаційно-економічних механізмів розвитку малого бізнесу в регіоні» (2006-2009 рр.), «Старопромислові регіони України і їх структурна трансформація» (2009-2012 рр.), «Інституційне забезпечення структурних трансформацій промислових регіонів» (2012-2015 рр.), «Модернізація економіки промислових регіонів в умовах децентралізації управління» (2015-2018 рр.).
Він був автором розробки низки концепцій, стратегій, законопроектів на державному, галузевому та регіональному рівнях. Під його керівництвом розроблено та впроваджено низку методичних рекомендацій для органів управління галузевого, регіонального та виробничого рівнів. Теоретичні і практичні результати досліджень знайшли застосування при підготовці законопроектів, Концепції державної регіональної політики, Державної стратегії регіонального розвитку України до 2015 року, Стратегії розвитку малого підприємництва Донецької області на 2006-2010 та 2011-2016 рр., Стратегії економічного та соціального розвитку Донецької області до 2015 року, Стратегії розвитку м. Донецька до 2020 року, Розділу щодо спрощеної системи оподаткування малого підприємництва Податкового кодексу України тощо.
В.І.Ляшенко здійснює постійний контакт та експертизу законопроектів, які розглядаються в Комітетах з питань – бюджетної політики; фінансів, податкової та митної політики; промислової, регуляторної політики та підприємництва Верховної Ради України, зокрема при опрацюванні нової редакції спрощеного режиму оподаткування малого підприємництва Податкового кодексу та проекту Митного кодексу. Кілька разів залучався до складу робочих груп, які створювалися Міністерством регіонального розвитку та будівництва для опрацювання відповідних законопроектів, постійно співпрацює з Держкомпідприємництва України та Українським союзом промисловців та підприємців (його Економічної ради та президії Донецького регіонального відділення).
Результати його досліджень з концептуальних, регуляторних та інституціональних засад удосконалення якості державного та регіонального управління та впровадження активної регуляторної політики мають широке використання на національному та регіональному рівнях. Вони постійно подаються до Верховної Ради України, Міністерства економіки України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, Держкомпідприємництва, Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій. Вони знаходять використання на державному рівні: при підготовці нормативно-правових документів, законопроектів та удосконаленні чинного законодавства України, а на регіональному рівні – при формуванні регіональних стратегій розвитку.
В.І.Ляшенко бере активну участь в громадському житті держави та регіону. Він певний термін був позаштатним радником Голови Верховної Ради України, консультантом Комітету з питань промислової, регуляторної політики та підприємництва Верховної Ради України, позаштатним радником заступників голови Держкомпідприємництва та Донецької облдержадміністрації.
Під його керівництвом підготовлено чотири кандидати та один доктор економічних наук. В теперішній час він є науковим керівником трьох аспірантів та консультантом одного докторанта.
В.І.Ляшенко надрукував особисто та у співавторстві понад 500 наукових праць, у тому числі 4 фундаментальні індивідуальні, понад 20 монографій у співавторстві з 1-2 співавторами (в тому числі 1 підручник та 2 навчальних посібника з грифом МОНМС України) та кілька десятків колективних монографій, у яких викладені концептуальні та науково-методичні розробки з проблем фінансів, промислової та регуляторної політики, регіонального управління. Монографії В.І.Ляшенка протягом 1998-2011 років 5 разів були лауреатами та переможцями регіонального конкурсу Книга Донбасу в номінації «Економіка».
В.І.Ляшенко на протязі майже десяти років постійно очолює створену у 2002 р. спільним рішенням Президії НАН та МОН України філію ІЕП НАН України при Луганському національному університеті ім. Т.Шевченка, що сприяє поширенню розробок інституту в Луганській області. Він – головний редактор журналу «Економічний вісник Донбасу», засновниками якого є ІЕП НАН України та ЛНУ ім.. Т.Шевченка. Cлід відзначити, що вже два роки поспіль четвертий номер цього часопису виходить виключно англійською мовою та розсилається до бібліотек провідних європейських університетів.
Серед останніх значних робіт особливої уваги заслуговують наступні монографії: Регіональні економічні зв’язки та вільні економічні зони (підручник, Донецьк, 2005), Развитие малого предпринимательства (Москва, Экономистъ, 2006), Наноэкономика, наноиндустрия, нанотехнологии: проблемы и перспективы развития и управления в славянских странах СНГ (Донецк-Мурманск, 2007), Малое предпринимательство в странах СНГ (Москва, Магистр, 2007), Фондовые индексы зарубежных рынков (Москва, Магистр, 2007), Регулирование развития экономических систем: теория режимы, институты (Донецк, 2006), Регулирование развития малого предпринимательства в Украине: проблемы и пути решения (Донецьк, 2007), Трансформация промышленного комплекса региона: Проблемы управления развитием: (Донецк, 2008), Национализация и приватизация предприятий (Опыт Франции для Украины) (Донецк, 2009), Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні (Донецьк, 2010), Розвиток підприємництва в промисловості України (Одеса, 2010), Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України (Донецьк-Тернопіль, 2011), Фінансово-тегуляторні режими стимулювання економічного розвитку: основи економічної режимології (Донецьк, 2012), Структурні трансформації економіки старопромислових регіонів (Донецьк, 2013), Перший етап модернізації економіки України: досвід та проблеми (Запоріжжя, 2014), Україна – ХХІ: неоіндустріальна держава або крах проекту (Полтава, 2015).
В.І.Ляшенко нагороджений Почесними грамотами Запорізької, Донецької та Луганської облдержадміністрацій, Донецького міського голови, Українського фонду підтримки підприємництва, Українського союзу промисловців та підприємців, Президії НАН України. Його характеризує творча активність, ініціатива, діловитість, високе почуття відповідальності за якість та результативність виконаних робіт. Важливою ознакою результатів його наукових досліджень є новизна, високий теоретичний рівень та спрямованість на практичне втілення одержаних результатів.
Ляшенко В.І. протягом 2014-2017 рр. доклав значних зусиль та зробив суттєвий внесок у результати наукової діяльності Інституту економіки промисловості НАН України в умовах його переміщення з м. Донецька до м. Києва. Його активність виявилась у наукових результатах у правовій сфері щодо удосконалення Митного кодексу України, законодавства України з питань формування наукових парків, законодавства про забезпечення прав і свобод ВПО, законодавства про державну регіональну політику, законодавства України з державно-приватного партнерства.
Одночасно тісною стала співпраця з органами виконавчої влади, яка знайшла впровадження у наукових результатах, спрямованих на розробку концептуальних, стратегічних та програмних засад державного та регіонального управління. Вони знайшли запровадження при розробці Концепції формування механізмів управління інноваційним розвитком, Концептуальних основ трансформації інститутів, процесів і методів управління промисловими регіонами, Концепції розвитку національної інноваційної системи, Концепції Цільової державної програми з відновлення та розбудови миру на сході України.
Плідна участь В.І.Ляшенка у розробці стратегій розвитку держави та її регіонів, а саме: Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року, Середньостроковий план Дій Уряду до 2020 року, Стратегія сталого розвитку Україна 2030, Стратегія соціально-економічного розвитку Донецької області на період до 2020 року, Стратегічні орієнтири структурно-технологічної модернізації інфраструктурного розвитку східних регіонів, Стратегія регулювання розвитку малого та середнього підприємництва, Стратегічні засади перебудови промисловості України на сході України в контексті подій на Донбасі, Стратегічні напрями прискорення процесів модернізації економіки України при реалізації реформ з децентралізації управління, Антикризова програма спільних дій влади та бізнесу; Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу до 2020 року.
Ляшенко В.І. був членом експертної комісії з проведення галузевої експертизи наукових установ, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку України (наказ Мінекономрозвитку України №331 від 26.02.2016 р.) Він також входив до складу науково-експертної групи з розробки, моніторингу та оцінки результатів реалізації стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року. В.І.Ляшенко брав участь на запрошення Мінекономрозвитку України 2016-2017 рр. у засіданнях робочих груп широкого формату щодо визначення завдань та індикаторів Цілей сталого розвитку України № 8 та № 9 до 2030 р..
В.І.Ляшенко протягом 2012-2017 рр. є керівником, науковим організатором та активним учасником міждисциплінарного науково-практичного семінару з проблем методології стратегування та оргпроектування, який функціонував у м. Донецьку, а тепер у м. Києві та м. Полтава. Щорічно проводиться від 15 до 17 науково-практичних семінарів, які носять міждисциплінарний характер. До них залучаються відомі діячі науки, політики, молоді науковці, а також зарубіжні фахівці.
В.І.Ляшенко є плідним автором наукових видань та науковим керівником, редактором та організатором видання двох наукових журналів та збірника наукових праць, а саме «Економічний вісник Донбасу» – виходить чотири рази на рік, а четвертий номер англійською мовою; «Вісник економічної науки України» – виходить двічі на рік і є виданням Академії економічних наук України, яку до 2010 р. очолював академік НАН України М.Г.Чумаченко, а зараз академік О.І,Амоша.