Пропозиції щодо структури та наповнення Концепції промислової політики України до 2030 року

Пропозиції щодо структури та наповнення Концепції промислової політики України до 2030 року

9 березня 2023 р. в Інституті економіки промисловості НАН України відбулося засідання міждисциплінарного науково-методичного семінару під керівництвом д.е.н. О. С. Вишневського, на якому було розглянуто доповідь д.е.н. І. Ю. Підоричевої на тему «Пропозиції щодо структури та наповнення Концепції промислової політики України до 2030 року».

Доповідачка у своєму виступі запропонувала структуру Концепції промислової політики України до 2030 року та детально зупинилася на змісті таких її розділів: «Обгрунтування потреби в реалізації оновленої промислової політики України» (з урахуванням внутрішніх викликів, тенденцій сучасного розвитку світової економіки, провідної ролі промисловості в протистоянні економічним кризам, пандеміям, війнам та іншим потрясінням), «Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Концепція» (серед яких визначила технологічну відсталість, структурну деградацію, деіндустріалізацію національної економіки, неефективну спеціалізацію України на низькотехнологічних виробництвах, а також проблеми, зумовлені повномасштабним військовим вторгненням РФ в Україну), «Мета Концепції» та «Шляхи і способи розв’язання проблем». Доповідачка надала пропозиції щодо удосконалення інституційного забезпечення розвитку національної промисловості у сучасних та повоєнних умовах.

У роботі семінару за змішаним форматом взяли участь близько 40 науковців, включаючи докторантів і аспірантів інституту. В дискусії активну участь прийняли академік НАН України О. І. Амоша, член-кореспондент НАН України Ю. С. Залознова, доктори економічних наук В. П. Антонюк, О. С. Вишневський, В. І. Ляшенко, М. В. Мельникова, Д. Ю. Череватський, кандидати економічних наук А. І. Землянкін, О. В. Лях, О. В. Панькова, О. А. Богуцька.